logo logo

Sieć Klubów Integracji Społecznej w Wlkp.

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z czterema Gminami: Borek Wielkopolski, Czempiń, Kłodawa i Wronki, realizuje projekt pn. „Sieć Klubów Integracji Społecznej w Wielkopolsce”.
Projekt skierowany jest do osób, które:

 • są mieszkańcami gmin: Borek Wielkopolski, Czempiń, Kłodawa lub Wronki;
 • zamieszkują tereny wiejskie;
 • ukończyły 29 lat;
 • są zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • spełniają przesłankę ubóstwa;
 • należą do III profilu pomocy.

Uczestnikom proponujemy następujące formy wsparcia:

 • kurs umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • warsztaty wspierające rodzinę,
 • samopomocowe grupy wsparcia,
 • podstawy obsługi komputera ECDL,
 • kursy zawodowe,
 • staże,
 • pośrednictwo pracy,
 • spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem,
 • spotkania integracyjne, kulturalne.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016–31.10.2018.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności