logo logo

Wiem, że mogę

O projekcie

 

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z Fundacją z Sercem, Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka” i Fundacją Fiedlerów przystąpiła do realizacji zadania publicznego pt. „Wiem, że mogę”, którego celem jest poszerzanie aktywności obywatelskiej i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności oraz zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym.

Działania adresowane są do osób mieszkających w Wielkopolsce poza miastami grodzkimi w powiatach: poznańskim, śremskim i średzkim, z niepełnosprawnościami różnego typu (fizycznymi i intelektualnymi) i w różnym wieku (od lat 3 do 50+).

Projekt zakłada:

  • różnorodne działania rehabilitacyjne mające pozytywny wpływ na wszystkie sfery aktywności człowieka: fizyczną, psychiczną i społeczną,
  • dostosowanie działań rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjentów,
  • wzrost udziału w życiu społecznym poprzez udział w zajęciach o charakterze społecznym poza zwykłymi miejscami i otoczeniem.


Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2017.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności