logo logo

BIBLIOTEKA

Trener pracy. Raport z adaptacji modelu włoskiego

Trener pracy. Raport z adaptacji modelu włoskiego

Opracowanie poświęcone zostało problematyce związanej z zatrudnieniem wspomaganym. Raport zawiera studia przypadku, które pokazują praktyczny wymiar pracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością, jej opiekunem i pracodawcą.

więcej
Można inaczej. Raport z adaptacji modelu włoskiego

Można inaczej. Raport z adaptacji modelu włoskiego

Raport prezentuje kompleksowość rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej pracowników włoskich spółdzielni socjalnych oraz formalne, organizacyjne i praktyczne aspekty ich powstawania i funkcjonowania. Analizie poddany został także polski model ekonomii społecznej angażującej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

więcej
Kluby integracji społecznej w praktyce

Kluby integracji społecznej w praktyce

Opracowanie prezentuje działalność klubów integracji społecznej prowadzonych przez Fundację na terenie Wielkopolski. O klubach opowiadają osoby w nich pracujące, uczestnicy oraz władze samorządowe i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

więcej
Atlas dobrych praktyk. Ekonomia społeczna w subregionie kaliskim

Atlas dobrych praktyk. Ekonomia społeczna w subregionie kaliskim

Atlas prezentuje działalność powstałych przy wsparcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim dziesięciu spółdzielni socjalnych. Znajdują się tu najważniejsze informacje o tych podmiotach.

więcej
Program nowych szans. Kurs umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

Program nowych szans. Kurs umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

Publikacja służy pomocą osobom po 45. roku życia w powrocie na rynek pracy. Pokazuje, jak poruszać się po rynku pracy, jak przygotować dokumenty na rozmowę kwalifikacyjną. Do pracy nad książką zaprosiliśmy psychologów, doradców zawodowych i prawników.

więcej
Zakup prospołeczny. Czy znasz ten znak? – film

Zakup prospołeczny. Czy znasz ten znak? – film

Film prezentuje najważniejsze informacje dotyczące Znaku „Zakup prospołeczny”.

więcej
Dni Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2013 roku – film

Dni Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2013 roku – film

Film zawiera relację z pierwszych Dni Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyły się w listopadzie 2013 roku. Nie brakuje tu także informacji o samej ekonomii społecznej.

więcej
Badanie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w subregionie kaliskim

Badanie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w subregionie kaliskim

Prezentowany tutaj raport zawiera wyniki badań rynku usług rekreacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i ich rodziców w subregionie kaliskim. Badanie
zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2013 roku na potrzeby Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

więcej
Badanie branży usług pralniczych dla rynku HoReCa, domów pomocy społecznej oraz szpitali w subregionie kaliskim

Badanie branży usług pralniczych dla rynku HoReCa, domów pomocy społecznej oraz szpitali w subregionie kaliskim

Niniejszy raport przedstawia wyniki badań rynku usług pralniczych przeznaczonych dla hoteli, restauracji i firm cateringowych (tzw. HoReCa – „hotels, restaurants and catering”), domów pomocy społecznej (DPS) oraz szpitali w subregionie kaliskim.

więcej
Badanie branży usług porządkowych i ogrodniczych na terenach nieruchomości oraz terenach zielonych w subregionie kaliskim

Badanie branży usług porządkowych i ogrodniczych na terenach nieruchomości oraz terenach zielonych w subregionie kaliskim

Niniejszy raport przedstawia wyniki badań rynku prac porządkowych na terenach nieruchomości oraz obsługi terenów zielonych w subregionie kaliskim. Celem badania było dostarczenie wiedzy o możliwości wejścia spółdzielni socjalnych na lokalny rynek usług porządkowych i ogrodniczych w subregionie kaliskim.

więcej
Badanie branży usług opiekuńczych dla seniorów w subregionie kaliskim

Badanie branży usług opiekuńczych dla seniorów w subregionie kaliskim

Prezentowany tutaj raport zawiera wyniki badań rynku usług opiekuńczych dla seniorów w subregionie kaliskim. Celem badania była weryfikacja możliwości wejścia na rynek subregionalny kolejnych spółdzielni socjalnych zajmujących się usługami opiekuńczymi dla osób starszych na terenie podregionu kaliskiego.

więcej
Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Pleszew

Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Pleszew

więcej
Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Ostrzeszów

Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Ostrzeszów

więcej
Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Kalisz

Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Kalisz

więcej
Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Jarocin

Badanie marketingowe w zakresie pozyskania informacji na temat istniejących i nowopowstających placówek przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Jarocin

więcej
Stwórz z nami przedsiębiorstwo społeczne

Stwórz z nami przedsiębiorstwo społeczne

Stwórz z nami przedsiębiorstwo społeczne

więcej
Publikacja edukacyjna

Publikacja edukacyjna

Publikacja edukacyjna

więcej

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności