logo logo

Aktualności

04-10-2017

Lista rankingowa

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” realizowanego w ramach Podziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 27.09.2017 r. zamieszczamy listę rankingową obejmującą przedsiębiorstwa społeczne, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej, uzyskując co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz którym przydzielono bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz ze wsparciem pomostowym:

Lp. Beneficjent pomocy Nr wniosku Nowe PS/Istniejące
PS/Przekształcone
Przyznane dofinansowanie Przyznane podstawowe wsparcie pomostowe
1 Media i Komunikacja Sp. z o.o. 41/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 96 000,00 PLN 42 000,00 PLN
2 Jarocińska Spółdzielnia Socjalna 42/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 72 000,00 PLN 31 500,00 PLN
3 Na Kościuszki Sp. z o.o 43/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 120 000,00 PLN 52 500,00 PLN
4 Jarocińskie Centrum Monitoringu Wizyjnego Sp. z o.o 44/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 120 000,00 PLN 52 500,00 PLN

 

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności