logo logo

Aktualności

01-12-2017

Lista rankingowa

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” realizowanego w ramach Podziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z decyzją Beneficjenta z dnia 01.12.2017 r. zamieszczamy listę rankingową obejmującą listę przedsiębiorstw społecznych, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej uzyskując co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz którym przydzielono bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz ze wsparciem pomostowym:

Lp. Beneficjent pomocy Nr wniosku Nowe PS/Istniejące
PS/Przekształcone
Przyznane dofinansowanie Przyznane podstawowe wsparcie pomostowe
1 Spółdzielnia Socjalna VIVO 44/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 24 000,00 PLN 10 500,00 PLN
2 Biadala Mushrooms Sp. zo.o 45/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 24 000,00 PLN 10 500,00 PLN
3 Stowarzyszenie SLAM POLAND 46/WN-OWES Istniejące przedsiębiorstwo społeczne 120 000,00 PLN 52 500,00 PLN

 

powrót
XVI posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XVI posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

04-01-2018

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 11 stycznia br. odbędzie się szesnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Siódma Gala „Zakup prospołeczny” w Wielkopolsce

Siódma Gala „Zakup prospołeczny” w Wielkopolsce

14-12-2017

Relacja z Siódmej Gali „Zakupu prospołecznego” w Wielkopolsce 


więcej
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
zobacz wszystkie aktualności