logo logo

Aktualności

04-01-2018

XVI posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 11 stycznia br. odbędzie się szesnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne mogą składać tylko uczestnicy projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”.

Komisja będzie obradowała w ok. 25 sesjach, aż do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo, najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem obrad Komisji.

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego zamieszczone są w poniższych dokumentach:

Link do regulaminu wraz z załącznikami

powrót
XVI posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XVI posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

04-01-2018

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 11 stycznia br. odbędzie się szesnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Siódma Gala „Zakup prospołeczny” w Wielkopolsce

Siódma Gala „Zakup prospołeczny” w Wielkopolsce

14-12-2017

Relacja z Siódmej Gali „Zakupu prospołecznego” w Wielkopolsce 


więcej
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
zobacz wszystkie aktualności