logo logo

Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączają się w działania naszej Fundacji i wspierają jej przedsięwzięcia.
Bez wypróbowanego zespołu ludzi, organizatorów, wykładowców, wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć, nie moglibyśmy sprawnie działać.
Słowa wdzięczności kierujemy również do władz samorządowych: Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Miasta Puszczykowo i Kleszczewo, a także do instytucji, z których fachowej wiedzy wielokrotnie korzystaliśmy, realizując poszczególne projekty i programy: wypada wymienić tu przede wszystkim Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwową Szkołę Aspirantów Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Start”.
Zaszczytem jest również dla nas współpraca z holenderskim filantorpem, Hermannusem Bernardusem Voltersem, którego imienia Instytut działa przy Fundacji, jak również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której trafiają do najbardziej potrzebujących m. in. holenderskie elektryczne wózki inwalidzkie.
Świadomość, że na ludzi i instytucje wielkiego serca możemy zawsze liczyć, daje nam odwagę niezbędną do podejmowania śmiałych wyzwań i zadań.

Dziękujemy.

Prezes Fundacji
Andrzej Markiewicz

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności