logo logo

Oferta badawcza

Od 2013 roku Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadzi działalność badawczą (diagnozy, ewaluacje, analizy) w tematyce szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej, rynku pracy i edukacji. Do tej pory Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt badań na zlecenie m.in. samorządów lokalnych, samorządów wojewódzkich i instytucji rządowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badawczą.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności