logo logo

Harmonogram szkoleń

Harmonogram form wsparcia

Nazwa Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Nr projektu: RPWP.07.03.02-30-0004/15
Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”

-----

LP. DATA MIEJSCE GODZINA RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA
1 15-19.02.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
2 22-26.02.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania
PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
3 29.02-04.03.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
4 07-11.03.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania
PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
5 14-18.03.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania
PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
6 29.03-02.04.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania
PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
7 04-08.04.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
8 11-15.04.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
9 18-22.04.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
10 25-29.04.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
11 02-07.05.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
12 09-13.05.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
13 16-20.05.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
14 23-28.05.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
15 30.05-03.06.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
16 06-10.06.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
17 27.06-01.07.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
18 08-12.08.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
19 22-26.08.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
20 29.08-02.09.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
21 05-09.09.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
22 12-16.09.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
23 19-23.09.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
24 26-30.09.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
25 17-21.10.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
26 24-28.10.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
27 05-09.12.2016 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
28 09-13.01.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
29 23-27.01.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
30 30.01-03.02.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu – wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
31 06-10.02.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
32 20-24.02.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
33 05-09.06.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
34 19-23.06.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
35 26-30.06.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
36 03-07.07.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
37 10-14.07.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
38 17-21.07.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia
39 24-28.07.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Wprowadzenie do ekonomii społecznej. Elementy zarządzania PES. Źródła finansowania PES. Planowanie działań
9.00–17.00 Budowanie zespołu: 1) budowanie współpracującego zespołu –
wprowadzenie; 2) zespół jako system; 3) motywacja członków
zespołu; 4) prawidłowa komunikacja w zespole warunkiem jego
efektywności
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwo społeczne (założyciele i członkowie
przedsiębiorstwa społecznego, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa społecznego)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (analiza
pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (firma
społeczna jako przedsiębiorstwo w gospodarce – planowanie
strategiczne, marketing w przedsiębiorstwie społecznym)
40 31.07-04.08.2017 ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 11.00–19.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (marketing – cele, plany krótko i długoterminowe, polityka cenowa, analiza cen konkurencji, produkt, strategie promocji, dystrybucja)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego. Warsztaty wdrożeniowe (praca w zespole) – wykonalność, ryzyko, wykorzystanie wsparcia finansowego.
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego (zasoby firmy – rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie społecznym).
9.00–17.00 Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne (reintegracja społeczna, zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych)
9.00–17.00 Biznesplan oraz marketing przedsiębiorstwa społecznego Warsztaty wdrożeniowe – harmonogram działań, plan marketingowy, analiza SWOT, szanse i zagrożenia

 

Zobacz harmonogram

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności