logo logo

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego odbywa się w sposób ciągły, do odwołania przez realizatora projektu. Wnioski te mogą składać osoby, które skorzystały ze wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wymagane dokumenty składane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w siedzibie realizatora projektu:

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo

Regulamin udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz z załącznikami znajduje się w zakładce REGULAMINY OWES.

Realizator projektu zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia pierwszego wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności