logo logo

Rekrutacja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”

Projekt skierowany jest do:

  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie subregionu kaliskiego;
  • osób z kadry zarządzającej oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
  • przedstawicieli osób prawnych planujących utworzenie podmiotu ekonomii społecznej w subregionie kaliskim;
  • podmiotów ekonomii społecznej z subregionu kaliskiego.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić w celu przystąpienia do projektu. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny (61 898 30 68) lub mailowy (marta@jadwiga.org, edyta@jadwiga.org).

 

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy dla instytucji

Formularz zgłoszeniowym dla osób fizycznych

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności