logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Spółdzielnia Socjalna ATU

Spółdzielnia Socjalna ATU

Ul. Parkowa 2
64-020 Czempiń
tel. 698 532 358 

Spółdzielnia Socjalna ATU oferuje usługi w zakresie:

  • Opieki nad osobami w podeszłym wieku
  • Prac porządkowych
  • Drobnych usług remontowych
  • Pielęgnowania terenów zielonych
  • Zabiegów kosmetycznych wykonywanych przez licencjonowaną kosmetolog
  • Wyszukiwania, selekcji, weryfikacji, analizy i udostępniania specjalistycznej informacji
  • Nanoszenia, odzyskiwania, zabezpieczania, archiwizowania danych

Zapraszamy do współpracy!

Spółdzielnia Socjalna ATU powstała w ramach projektu „Samodzielni w ekonomii społecznej”.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności