logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Fundacja Akademia Zmysłów

Fundacja Akademia Zmysłów

ul. Przemysłowa 3
63-200 Jarocin
tel. 510 114 890

Fundacja Akademia Zmysłów świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkoły Akademia Dobrej Edukacji. Są to przede wszystkim konsultacje edukacyjne i terapeutyczne, lektorat językowy, popołudniowe warsztaty edukacyjne, organizowanie zajęć w czasie ferii i wakacji letnich. Akademia Zmysłów wynajmuje także sale, w tym salkę rehabilitacyjną, szkole Akademia Dobrej Edukacji.

 

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności