logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Media i Komunikacja Sp. z o.o.

Media i Komunikacja Sp. z o.o.

ul. Majakowskiego 4
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 501 21 21
e-mail: biuro@mediaikomunikacja.pl
www.mediaikomunikacja.pl

Spółka non profit oferuje szeroki wachlarz usług związanych z promocją – pisanie artykułów prasowych, informacyjnych, tworzenie spotów reklamowych (także przy użyciu drona), fotografię. Ponadto wykonuje płytki z informacjami zakodowanymi w postaci kodu QR. Kody te umieszczane są na nagrobkach czy elewacjach zabytkowych budynków. W Spółce zatrudnienie znajdują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności