logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Spółdzielnia Socjalna Jaśmin

Spółdzielnia Socjalna Jaśmin

ul. Katowicka 10
Słupia pod Kępnem
63 – 604 Baranów
tel. 724 306 200
email: biuro@jasmin.kepno.pl
www.jasmin.kepno.pl

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN to spółdzielnia socjalna osób prawnych założona przez Powiat Kępiński, Caritas Diecezji Kaliskiej i Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie”.

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN prowadzi działalność gastronomiczną, oferuje usługi cateringowe oraz organizację różnorodnych imprez okolicznościowych. Spółdzielnia prowadzić będzie stołówkę w miejscowości Słupia, w budynku, w którym mieści się między innymi Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas Diecezji Kaliskiej, jednego ze współzałożycieli. Oferowane będą posiłki na miejscu, możliwe będzie organizowanie imprez okolicznościowych (sala konsumpcyjna pomieści od 60 do nawet 100 osób).

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN ma za zadanie usuwanie barier związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Aby osoby z niepełnosprawnością mogły cieszyć się aktywnym życiem obywatelskim i w pełni realizować swoje możliwości również w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej potrzebne jest ugruntowanie wśród społeczeństwa treści podstawowego prawa człowieka do niedyskryminowania, czyli równego traktowania na otwartym rynku pracy.

Założyciele spółdzielni przekonani są, że osoby niepełnosprawne mają prawo być bardziej samodzielne, niezależne ekonomicznie i wnosić swój własny wkład w życie społeczne i dobro ogółu. Stanowią one grupę ludzi, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie jest swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia.

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej JAŚMIN daje szansę zatrudniania między innymi osób niepełnosprawnym, które zakończą rehabilitację w WTZ Słupia, jest szansą na znalezienie zatrudnienia dla grupy osób doświadczających nierówności ze względu na brak dostatecznych umiejętności w dostosowywaniu się do standardów nowoczesnego społeczeństwa. Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN da szansę zatrudnienia również osobom długotrwale pozostającym bez pracy.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności