logo logo

Przedsiębiorstwa Społeczne

Spółdzielnia Socjalna Ostrzeszów

Spółdzielnia Socjalna Ostrzeszów

ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
tel. 533 207 749
e-mail: socjalna-ostrzeszow@wp.pl

Spółdzielnia Socjalna Ostrzeszów to spółdzielnia osób prawnych utworzona przez Powiat Ostrzeszowski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" z Doruchowa.

Utworzenie spółdzielni przez Stowarzyszenie Aktywni daje szansę na przedłużenie ścieżki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych przebywających w warsztacie terapii zajęciowej poprzez znalezienie pracy. Powiat Ostrzeszowski zaś – tworząc spółdzielnię włącza się aktywnie w rozwiązywanie problemów społecznych realizując jednocześnie swoje zadania statutowe związane z aktywizacją zawodową mieszkańców powiatu.

Główne obszary działalności Spółdzielni Socjalnej Ostrzeszów:
1. Usługi utrzymania zieleni, odśnieżanie.
2. Utrzymanie czystości w budynkach firm i instytucji na terenie powiatu.
3. Szkolenia BHP, prowadzenie spraw związanych z BHP w firmach.
4. Sprzedaż produktów i wyposażenia BHP.
5. Usługi opiekuńcze.

powrót
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności